Vorige

Gemeente Hattem - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Hattem?:

Huishoudelijk afval - gemeente Hattem

https://www.hattem.nl/Inwoners/Afval_en_milieu/Huishoudelijk_afval

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Hattem worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Hattem leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing - reinigingsrechten - gemeente Hattem

https://www.hattem.nl/Inwoners/Belastingen/Belastingen_en_WOZ/Afvalstoffenheffing_reinigingsrechten

Bezoekadres Gemeente Hattem

Markt 1
8051 EZ
HATTEM

Postadres

Postbus 93
8050 AB
HATTEM
Telefoonnummer: 038-4431616
Faxnummer: 038-4446839
E-mail: gemeente@hattem.nl
Maak een afspraak