Vorige

Gemeente Schagen - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Schagen?:

Afval - Home -

https://www.schagen.nl/home/afval_44238

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Schagen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Schagen leest u op onderstaande link:

Belastingen - Home -

https://www.schagen.nl/home/belastingen_44249

Bezoekadres Gemeente Schagen

Laan 19
1741 EA
SCHAGEN

Postadres

Postbus 8
1740 AA
SCHAGEN
Telefoonnummer: 0224-210400
Faxnummer: 0224-210455
E-mail: postbus8@schagen.nl
Maak een afspraak