Vorige

Gemeente Terneuzen - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Terneuzen?:

Ophaaldagen - Gemeente Terneuzen

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Afval/Ophaaldagen

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Terneuzen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Terneuzen leest u op onderstaande link:

Belastingen, algemene informatie - Gemeente Terneuzen

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Belastingen/Belastingen_algemene_informatie

Bezoekadres Gemeente Terneuzen

Stadhuisplein 1
4531 GZ
TERNEUZEN

Postadres

Postbus 35
4530 AA
TERNEUZEN
Telefoonnummer: 0115-455000
Faxnummer: 0115-618429
E-mail: gemeente@terneuzen.nl
Maak een afspraak