Vorige

Gemeente Urk - Beschermde stadsgezichten

De gemeente Urk heeft 1 beschermd stadsgezicht. Hieronder leest u de relevante informatie over deze bijzondere plaats.

De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht leidt er niet automatisch toe dat voor de individuele bebouwing binnen het gebied een juridische bescherming van hetzelfde niveau als bij plaatsing op de gemeentelijke of rijksmonumentenlijst ontstaat. In een beschermd gezicht bevinden zich meestal wel objecten die tot beschermd (rijks/gemeentelijk) monument zijn aangewezen. Panden die niet zijn aangewezen als monument zijn vaak aangewezen als beeldbepalend pand.

Voor bouwen, verbouwen of slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht gelden andere regels dan voor normale bouw– of verbouwplannen in gebieden zonder beschermde aanwijzing. De eisen vanuit de bouwregelgeving voor het bouwen in beschermde gezichten zijn op enkele punten strenger dan bij gebieden zonder aanwijzing.

Dit betekend dat er ook regels verbonden kunnen zijn aan het plaatsen van zonnepanelen of laadpalen in gemeente Urk of een van de omliggende plaatsen.

Beschermd stadsgezicht Urk

Rijksmonument sinds 30-06-2007 met een oppervlakte van 0.35 km2

Bezoekadres Gemeente Urk

Singel 9
8321 GT
URK

Postadres

Postbus 77
8320 AB
URK
Telefoonnummer: 0527-689868
Faxnummer: 0527-689898
E-mail: gemeente@urk.nl
Maak een afspraak