Vorige

Gemeente Leeuwarden - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Leeuwarden?:

Afval en recycling | Gemeente Leeuwarden

https://www.leeuwarden.nl/nl/afval-en-recycling

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Leeuwarden worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Leeuwarden leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing | Gemeente Leeuwarden

https://www.leeuwarden.nl/nl/belastingen/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Leeuwarden

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH
LEEUWARDEN

Postadres

Postbus 21000
8900 JA
LEEUWARDEN
Telefoonnummer: 058-2338833
Faxnummer: 058-2153949
E-mail: gemeente@leeuwarden.nl
Maak een afspraak